VUOKRA-ASUNNON HAKEMINEN

Hakulomakkeen voi täyttää ja lähettää sähköisesti. Asuntohakemuksia voi olla voimassa vain yksi kerrallaan, joten uusin hakemus korvaa aina vanhan hakemuksen.

Hakemus on voimassa kuusi (3) kuukautta. Hakemuksen uusimisen ja muutostiedot voi ilmoittaa sähköpostitse, puhelimitse tai muutoslomakkeella. Myös asunnon vaihto vuokra-asunnosta toiseen edellyttää hakemuksen jättämistä.

Asunnon tarjoaminen tapahtuu valitulle ensisijaisesti puhelimitse, tarvittaessa kirjeitse tai sähköpostilla. Alla mainitut liitteet tulee pystyä toimittamaan  tässä vaiheessa välittömästi Nurmijärven vuokra-asunnot Oy:lle, jonka jälkeen vasta virallinen asukasvalintapäätös voidaan tehdä.

Asunnoista peritään yhden (1) kuukausivuokran suuruinen vuokravakuus, joka tulee olla maksettuna ennen asuntoon muuttoa.

VUOKRA-ASUNTOHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEET

Hakemuksen pitää olla OIKEIN ja HUOLELLISESTI täytetty.  Puutteellisia tai huolimattomasti täytettyjä hakemuksia emme käsittele.

Huoneistoon muuttavien henkilöiden henkilötiedot tulee olla täydelliset.

Kuukausitulot ilmoitetaan bruttona. Mikäli tuloja ei ole, pitää tähän kohtaan lomakkeessa laittaa nolla.

Varallisuus ( osakehuoneisto, kiinteistö tai vapaa-ajan asunto) ilmoitetaan käyvän arvon mukaan. Velat ilmoitetaan maksamattoman pääoman mukaan, valtion takaama opintolaina ilmoitetaan erikseen. Mikäli varallisuutta ei ole, pitää tähän kohtaan lomakkeessa laittaa nolla.

LIITTEET

Tulot

 • työssäkäyvältä palkkatodistus tai viimeinen palkkalaskelma
 • eläkkeensaajalta todistukset bruttoeläkkeiden määrästä
 • työttömältä viimeinen maksulipuke maksetusta päivärahasta
 • todistus äitiys- ja vanhempainrahasta tai lastenhoidon tuesta; jos työsuhde jatkuu äitiysloman jälkeen, toimita viimeinen tilinauha
 • liikkeenharjoittajalta viimeinen tuloslaskelma ja tase, tai kirjanpitäjän todistus nostetuista palkoista

Vähennykset

 • todistus opintolainoista
 • todistus maksetuista elatusmaksuista

Verotustodistus + erittelyosa

 • kaikilta huoneistoon muuttavilta 18 vuotta täyttäneiltä (viimeksi vahvistettu verotustodistus)

Opiskelija

 • opiskelijatodistus

Omaisuus

 • mikäli omistat tai olet omistanut osakehuoneiston, kiinteistön tai osuuden niistä, selvitä omaisuuden käypä arvo ja siihen kohdistuvat velat

Mahdolliset muut liitteet

 • raskaustodistus
 • mikäli jokin terveyteesi liittyvä seikka vaikuttaa asunnontarpeeseesi, toimita lääkärinlausunto
 • kopio kirjallisesta irtisanomisesta, häätöpäätöksestä tai määräaikaisesta vuokrasopimuksesta
 • armeijassa olevalta palvelustodistus

ARAVA-ASUNTOJEN VARALLISUUSSUOSITUSRAJAT

 Varallisuussuositusrajat 

Henkilöluku

         1

           2

           3

          4

           5

Varallisuusraja

34.000 e

43.000 e

48.000 e

59.000 e

71.000 e

Varallisuutta on hakijan / hakijoiden omistama osakehuoneisto, kesämökki tai omakotitalo, joista liitteinä toimitetaan kirjallinen arvio luovutushinnasta. 

Muiden kuin opintolainojen velkasaldo vähennetään omaisuuden käyvästä arvosta. Velat tulee selvittää luotonantajan todistuksella tai tiliotteen maksamattoman velkapääoman saldolla.

Mikäli sähköisen asuntohakemuslomakkeen täyttö tuottaa hankaluuksia tai haluat muuten kysyä asunnonhakemisesta, lisätietoja saa Nurmijärven vuokra-asunnot Oy:stä puh. 09-25002016 (arkisin klo 9.00-12.00).